Les 13 Oefenen

Onderwerp Progress:

We zijn al best wel ver in het spelen van toonladders. We hebben allerlei toepassingen gehad zoals: piano en forte, staccato en legato, crescendo en diminuendo. We gaan de toonladder nu verder spelen.

We stoppen  namelijk niet na 8 tonen, maar spelen door tot de volgende grondtoon van de toonladder. Welgeteld dus na 15 tonen. Speel ná je 4e vinger niet de pink , maar zet weer de duim onderdoor.

De vingerzetting van RH én LH ziet er dan als volgt uit:

Handen uit elkaar:

1-2-3-!-1-2-3-4-!-1-2-3-!-1-2-3-4-5
(Bij ! gaat de duim (=1) onderdoor)

Handen naar elkaar toe:

5-4-3-2-1-!-3-2-1-!-4-3-2-1-!-3-2-1
(Bij ! gaat 3 of 4 over de duim heen)

Eigenlijk kan je altijd maar doorgaan. De vingerzetting is steeds: 1-2-3-!-1-2-3-4 en als je wilt stoppen speel je ná de laatste 4e vinger de pink.

Om het niet te moeilijk te maken speel je eerst de toonladder van C over 2 octaven, heen en terug en met beide handen.