Les 9 Improviseren

Onderwerp Progress:

Het is weer tijd voor een nieuwe positie: de F-positie.

Te hoog
Als je in de F-positie speelt, hoor je dat de vierde toon te hoog klinkt. Die moet je dus verlagen. Hoe doe je dat? Eenvoudig!

Speel de zwarte toets links van die vierde witte toets.

De witte toets is de b. De zwarte toets ernaast heet bes.

Oude bekenden
De bes speel je in deze positie met je vierde vinger. Om die goed te oefenen, kun je bijvoorbeeld een paar bekende liedjes in deze positie spelen. Denk bijvoorbeeld aan Oh, When The Saints Go Marching In (les 5) of Advocaatje (les 2).

Verhogen en verlagen 

Met de zwarte toets rechts van een witte toets, verhoog je de toon. Een g wordt een gis, een f wordt een fis, enzovoort.

Met de zwarte toets links van een toets verlaag je de toon. Een b wordt een bes, een e wordt een es, enzovoort. Uitzondering: een a wordt niet aes, maar as, en een e wordt niet ees, maar es.

De 4e vinger staat in de F-positie op een zwarte toets en is ook nog eens de moeilijkste vinger om te bewegen. Een moeilijke positie dus.