Les 11 Improviseren

Onderwerp Progress:

Omdat je aan het oefenen bent op de toonladder van G gaan we nu ook improviseren in die toonladder. Je mag dus alle tonen gebruiken uit die toonladder.

Ook de linkerhand krijgt meer te doen:

De LH speelde tot nu toe steeds pink en duim (5 en 1) op de grondtoon. De duim mag nu ook de toon rechts ernaast spelen.
Je mag met de LH nu de volgende intervallen spelen:

g-d        en          g-e

Opdracht: Gebruik het volgende thema bij je improvisatie. Het begint met een flinke sprong. Spreiden dus je handen!


Een interval van g naar de volgende g heet een octaaf. Een oktaafsprong klinkt altijd mooi in een improvisatie